'eşlik' ile ilgili yazılar:

Dış açıortay teoremleri ve dış teğet çember

Bir köşeden çizilen iç açıortayla diğer köşelerinden birinden çizilen dış açıortayın kesiştiği nokta P ise CP de dış açıortaydır.

$ABC$ üçgeninde $AD$ iç açıortay ve $BP$ dış açıortay olmak üzere;

$i.\quad$ Herhangi bir üçgende, bir köşeden çizilen iç açıortay ile diğer iki köşeden çizilen iki dış açıortayın bir noktada kesiştiğini (noktadaş) gösteriniz.

$ii.\quad \Large \frac{\left | BD \right |}{\left | DP \right |} = \frac{\left | BA \right |}{\left | AP \right |}$

$iii.\quad \left | BP \right |^{2} = \left | AP \right |\left | DP \right | – \left | BD \right |\left | BA \right |$

olduğunu gösteriniz.

(daha&helliip;)

İç açıortay teoremleri ve iç teğet çember

ABC üçgeninin BAC açısına ait iç açıortay:  [AD]
$ABC$ üçgeninde $AD$ iç açıortay olmak üzere;

$i.\quad$ Herhangi bir üçgenin iç açıortaylarının tek bir noktada (noktadaş) kesiştiğini gösteriniz.

$ii.\quad \Large \frac{\left | AB \right |}{\left | AC \right |} = \frac{\left | BD \right |}{\left | DC \right |}$

$iii.\quad \left | AD \right |^{2} = \left | AB \right |\left | AC \right | – \left | BD \right |\left | BC \right |$

olduğunu gösteriniz.

(daha&helliip;)