'golden ratio' ile ilgili yazılar:

Fibonacci Dizisi ve Altın Oran İlişkisi

Kenar uzunlukları Fibonacci sayıları ($1,1,2,3,5,8,13$) kadar olan kareler yardımıyla elde edilen altın spiral. Sayılar büyüdükçe, dikdörtgenlerin kenar uzunluklarının oranı altın orana yaklaşır.

Fibonacci dizisindeki bir terimin kendisinden bir önceki terime oranını inceleyelim ve terim büyüdükçe bu oranın altın orana yaklaştığını gösterelim.

(daha&helliip;)

Altın Oran

Altın dikdörtgenler yardımıyla elde edilen altın spiral.

$AB$ doğru parçasını altın bölen $C$ noktası.

i. Altın oran nedir?
ii. Altın oran nasıl hesaplanır?
iii. Cetvel ve pergel yardımıyla altın dikdörtgen ve altın spiral çizimi
iv. Altın üçgenler
v. Düzgün beşgen ve altın oran ilişkisi
vi. Altın oranla ilgili bazı özdeşlikler

(daha&helliip;)