'menelaus teoremi' ile ilgili yazılar:

Ağırlık merkezi ve Kenarortay Teoremi

Üçgende kenarortaylar bir noktada kesişir ve bu noktaya üçgensel bölgenin ağırlık merkezi denir.

$i. \quad$ Üçgende kenarortayların bir noktada kesiştiğini ve $G$ noktasının kenarortayları $ 2:1$ oranında böldüğünü gösteriniz.

$ii. \quad 2V_{a}^{2} =b^{2}+c^{2}-\large\frac{a^{2}}{2}$ olduğunu gösteriniz.

(daha&helliip;)

Ceva Teoremi

Ceva Teoremi

$$\frac{\left |AF \right |}{\left |FB \right |}.\frac{\left |BD \right |}{\left |DC \right |}.\frac{\left |CE \right |}{\left |EA \right |}=1$$

olduğunu gösteriniz.

(daha&helliip;)

Menelaus Teoremi

Menelaus Teoremi
$$\frac{\left |AF \right |}{\left |AB \right |}.\frac{\left |BC \right |}{\left |CD \right |}.\frac{\left |DE \right |}{\left |EF \right |}=1$$
$$ \frac{\left |DC \right |}{\left |DB \right |}.\frac{\left |BF \right |}{\left |FA \right |}.\frac{\left |AE \right |}{\left |EC \right |}=1$$
olduğunu gösteriniz.

(daha&helliip;)