'trigonometri' ile ilgili yazılar:

Trigonometrik Ceva Teoremi

Trigonometrik Ceva birçok model/zihin sorusunun üretilmesine ve çözülmesine yardımcı olmuştur. Sayfanın sonunda bir uygulamasını görebilirsiniz.

$\Large \frac{Sin(\widehat{PAB})}{Sin(\widehat{PBA})}.\frac{Sin(\widehat{PBC})}{Sin(\widehat{PCB})}.\frac{Sin(\widehat{PCA})}{Sin(\widehat{PAC})} =$$ 1$
olduğunu gösteriniz.
(daha&helliip;)

Stewart Teoremi

Stewart Teoremi

$$x^{2} =\frac{b^{2}m+c^{2}n}{m+n}-mn$$

olduğunu gösteriniz.

(daha&helliip;)

Kosinüs Teoremi

Kosinüs Teoremi

$ABC$ üçgeninde $a$, $b$, $c$ kenar uzunlukları, $\alpha$, $\beta$, $\theta$ iç açılarının ölçüleri olmak üzere;
$$a^{2}=b^{2}+c^{2}-2bc.cos\alpha$$ $$b^{2}=a^{2}+c^{2}-2ac.cos\beta$$ $$c^{2}=a^{2}+b^{2}-2ab.cos\theta$$
olduğunu gösteriniz.

(daha&helliip;)