'üçgende benzerlik' ile ilgili yazılar:

[Problem]: Diklik ve Çevrel Çember Merkezi

İleride bahsedeceğimiz Euler Doğrusu‘nun anlaşılmasında önemli bir yeri olan güzel bir problem / önsav.

O: Çevrel çemberin merkezi. H: Diklik merkezi ise       lAHl = 2lODl

$O$: Çevrel çemberin merkezi. $H$: Diklik merkezi ise $\left | AH \right | = 2\left | OD \right |$’dir.

Bir $ABC$ üçgeninin çevrel çemberinin merkezi $O$, diklik merkezi $H$ olsun.

$O$ noktasından $BC$ kenarına inen dikme ayağı da $D$ olsun.

$\left | AH \right |=2\left | OD \right |$ olduğunu gösteriniz.

(daha&helliip;)

Ptolemy (Batlamyus) Teoremi

Batlamyus-Ptolemy Teoremi

$ABCD$ bir kirişler dörtgeni olmak üzere; ……………………………………………………………….. …………………………..

$$\left | AC \right |.\left | DB \right |= \left | BA \right |.\left | DC \right |+\left | BC \right |.\left | DA \right |$$
olduğunu gösteriniz.

(daha&helliip;)