Kenar uzunlukları Fibonacci sayıları ($1,1,2,3,5,8,13$) kadar olan kareler yardımıyla elde edilen altın spiral. Sayılar büyüdükçe, dikdörtgenlerin kenar uzunluklarının oranı altın orana yaklaşır.

Fibonacci dizisindeki bir terimin kendisinden bir önceki terime oranını inceleyelim ve terim büyüdükçe bu oranın altın orana yaklaştığını gösterelim.

(daha&helliip;)