'Üçgenler' ile ilgili yazılar:

Sinüs Teoremi

$O$ merkezli, $r$ yarıçaplı çember $ABC$ üçgeninin çevrel çemberidir.

$O$ merkezli, $r$ yarıçaplı çember $ABC$ üçgeninin çevrel çemberidir.

Bir $ABC$ üçgeninin çevrel çemberinin yarıçapı $r$ olmak üzere;

$\Large \frac{\left | BC \right |}{Sin\widehat{A}} = \frac{\left | AC \right |}{Sin\widehat{B}} = \frac{\left | AB \right |}{Sin\widehat{C}} = $ $2r$
olduğunu gösteriniz.

(daha&helliip;)

Ağırlık merkezi ve Kenarortay Teoremi

Üçgende kenarortaylar bir noktada kesişir ve bu noktaya üçgensel bölgenin ağırlık merkezi denir.

$i. \quad$ Üçgende kenarortayların bir noktada kesiştiğini ve $G$ noktasının kenarortayları $ 2:1$ oranında böldüğünü gösteriniz.

$ii. \quad 2V_{a}^{2} =b^{2}+c^{2}-\large\frac{a^{2}}{2}$ olduğunu gösteriniz.

(daha&helliip;)

Kenar orta dikmeler ve Çevrel çember

Üçgende kenar orta dikmeler tek bir noktada kesişir.
Bir üçgenin kenarlarını ortalayan ve dik kesen doğruların (kenar orta dikmelerin) bir noktada kesiştiğini (noktadaş) gösteriniz.

(daha&helliip;)

Stewart Teoremi

Stewart Teoremi

$$x^{2} =\frac{b^{2}m+c^{2}n}{m+n}-mn$$

olduğunu gösteriniz.

(daha&helliip;)

Kosinüs Teoremi

Kosinüs Teoremi

$ABC$ üçgeninde $a$, $b$, $c$ kenar uzunlukları, $\alpha$, $\beta$, $\theta$ iç açılarının ölçüleri olmak üzere;
$$a^{2}=b^{2}+c^{2}-2bc.cos\alpha$$ $$b^{2}=a^{2}+c^{2}-2ac.cos\beta$$ $$c^{2}=a^{2}+b^{2}-2ab.cos\theta$$
olduğunu gösteriniz.

(daha&helliip;)