'kosinüs teoremi' ile ilgili yazılar:

Stewart Teoremi

Stewart Teoremi

$$x^{2} =\frac{b^{2}m+c^{2}n}{m+n}-mn$$

olduğunu gösteriniz.

(daha&helliip;)

Kosinüs Teoremi

Kosinüs Teoremi

$ABC$ üçgeninde $a$, $b$, $c$ kenar uzunlukları, $\alpha$, $\beta$, $\theta$ iç açılarının ölçüleri olmak üzere;
$$a^{2}=b^{2}+c^{2}-2bc.cos\alpha$$ $$b^{2}=a^{2}+c^{2}-2ac.cos\beta$$ $$c^{2}=a^{2}+b^{2}-2ab.cos\theta$$
olduğunu gösteriniz.

(daha&helliip;)